În prezent, suntem de recrutare pentru hoteluri în și în jurul Amsterdam - Se APLICA si te vom suna înapoi.
Munca este în așteptare pentru tine!

Politică de confidențialitate

Această politică de confidențialitate stabilește modalități de a proteja datele cu caracter personal ale candidaților care utilizează site-ul situat la www.arbexservices.ro adresa electronică, denumită în continuare "Service". 

Lipsa de acceptare a acestei Politici de confidențialitate este echivalent cu incapacitatea de a utiliza Serviciul. 
Politica de confidențialitate este o parte integrantă a Regulamentului. 
Candidații administrator de date cu caracter personal Arbex Services s.r.l. cu sediul in 600359 Bacău, Str. Stefan Cel Mare 22A, Ap.18, Et.3, CIF: 33443942, RC: J4/694/2014, proprietar și administrator al website-ului situat la www.arbexservices.ro., denumite în continuare "serviciile Arbex". 

Gama de colectare a datelor 
Furnizorul de servicii colectează candidați de date în modul specificat în Regulament. 
În scopul de a face candidat de înregistrare ar trebui să aibă posibilitatea de a asigura procesul de recrutare și pentru a permite contactul cu candidatul, și în special: nume, e-mail adresa de e-mail și numărul de telefon. 
De colectare a datelor Obiectiv 
Toate datele furnizate de candidat vor fi prelucrate de către furnizorul de servicii pentru a efectua procesul de recrutare, în conformitate cu regulamentele, inclusiv pentru a asigura contactul între candidat și furnizorul de servicii.

Dreptul de acces 
Candidatul are posibilitatea de a decide în ce măsură au folosit datele sale cu caracter personal. 
Candidatul are dreptul de a modifica, actualizarea, sau datele personale corecte, suspendarea temporară sau permanentă de procesarea sau eliminarea lor, dacă acestea sunt incomplete, depășite, false sau colectate în încălcare a legii sau nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate, și dreptul de a se opune, în cazurile prevăzute la art. Paragraful 23. 1 punct. 5 din Legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal, furnizorul de servicii are intenția de a procesa Candidatul de date în scopuri de marketing sau de a le trece la un alt operator de date. 
Orice modificare a candidat de date cu caracter personal se poate face prin trimiterea declarației corespunzătoare de intenție la adresa de furnizorul de servicii. 
Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a refuza de a șterge Candidat date, în cazul în care comportamentul lor este necesară pentru a pune în aplicare pretenții sau, dacă este necesar prin legislația în vigoare. 
Transmiterea datelor este voluntară, dar necesară pentru a participa la procesul de recrutare candidat. 
mecanism Cookie 
Acest site foloseste fisiere mici cunoscute sub numele de cookie-uri. Acestea sunt stocate pe serverul pe computer de un site web pagină vizitator al Serviciului. Un cookie contine de obicei numele domeniului din care "perioada de valabilitate" sale și a individului, alese aleatoriu număr care identifică informațiile colectate prin fișierele de acest tip de fișier. Ajuta personaliza pagina site-ului de preferințele individuale și nevoile reale ale candidaților. Oferă, de asemenea, posibilitatea de a dezvolta generală statistici referitoare la utilizarea site-ului. 
Mecanism Cookie este complet sigur pentru calculatoare, în special în acest fel nu se poate trece la viruși computerele utilizatorilor. Cu toate acestea, candidatul poate limita sau exclude cookie-uri de acces la computer. Dacă utilizați această opțiune, navigați la site-ul va fi posibil, în principiu, și poate duce la restricții de utilizare a anumitor funcții. 
Adresa IP 
Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a colecta adrese IP de vizitatori la site-ul dvs., care poate fi de ajutor în diagnosticarea problemelor tehnice cu serverul, creand o analiză statistică (de exemplu. Determinarea care regiunile notăm cele mai multe vizite). În plus, ele pot fi utile pentru administrarea și îmbunătățirea serviciului. 
Biscuiti altele 
Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a apela la serviciile unor terțe părți în dezvoltarea de statistici cu privire la utilizarea Serviciului. Vă asigurăm că într-un asemenea caz, astfel de entități nu va fi dat niciun fel de date de identificare a candidaților. 
În reclame plasate pe site-ul poate fi folosit cookie-uri de către terți, în scopul de a permite o analiză a eficienței unei campanii de publicitate. 
Această politică de confidențialitate nu reglementează normele de utilizare a mecanismului de cookie-uri către terți. 
Accesul la date terță parte 
Pentru datele cu caracter personal colectate de către Serviciul avea acces direct doar furnizor autorizat de angajați sau asociați de servicii și persoanele autorizate de service Serviciul, care se acordă puteri adecvate de avocat. 
Candidații datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziția persoanelor autorizate să le primească în conformitate cu legislația în vigoare, în special autoritățile judiciare competente. 
Securitatea și protecția datelor 
Furnizorul de servicii declară că prelucrează date cu caracter personal Candidații conformitate cu Legea din 29 august 1997 pentru protecția datelor cu caracter personal și că se aplică măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura protecția datelor prelucrate corespunzătoare a riscurilor și categoria de date să fie protejate, în special, protejează candidații date cu caracter personal înainte de a împărți divulgarea neautorizată a acestora, pierderi sau daune. 
Disclaimer 
Această politică de confidențialitate nu acoperă orice informații referitoare la persoanele de servicii, altele decât furnizorul de serviciu, care au fost postate pe site-ul comercial, oferind, pe bază de reciprocitate, sau nu se ajunge la un efect comercial destinat. 
Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru actele sau omisiunile de candidați ca să facă procesele Service Provider dat informațiile lor personale în maniera descrisă în această politică de confidențialitate. 
Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a modifica, retrage sau modifica funcțiile sau trăsăturile de serviciu, precum și încetarea, transferul drepturilor la site-ul și să ia orice acțiune în justiție prevăzute de legislația aplicabilă. Pentru a evita orice dubiu, candidatul poate apărea din această orice pretenții cu privire la furnizorul de servicii. 
Contactati-ne 
Orice întrebări suplimentare cu privire la această politică de confidențialitate ar trebui să fie trimise la furnizorul de servicii. 
Modificări în Politica de confidențialitate 
Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a face modificări la politica de confidențialitate. 
Data menționată de mai jos este data de politica de confidențialitate în cea mai recentă versiune. 
Data: 10 iunie 2013